Vykolejení vlaku

Popis Hodnota
Místo

Železniční přejezd

Průměrné kredity 10000
Požadované požární stanice 15
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 2
Požadované TA 4
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 2
Požadované policejní automobily 2
Popis Hodnota
Minimální počet pacientů 0
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Zpět