Vykolejení vlaku

Odměna a předpoklady Hodnota
Bodu zájmu

Železniční stanice (regionální a dálková doprava)

Průměrné kredity 10000
Požadované požární stanice 15
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 2
Požadované TA 4
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 2
Požadované policejní automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 0
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Varianty misí Vykolejení vlaku
Zpět