Střední násilný protest

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Obvodní oddělení Policie 7
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Průměrné kredity 3000
Min. základen Letecké služby PČR 1
Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 7
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Ostatní informace Hodnota
Maximální počet vězňů 4
Maximum pacientů 5
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Zpět