Střední násilný protest

Popis Hodnota
Požadované Obvodní oddělení Policie 7
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Průměrné kredity 3000
Min. základen Letecké služby PČR 1
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Popis Hodnota
Požadované policejní automobily 7
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Popis Hodnota
Maximální počet vězňů 4
Maximum pacientů 5
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Zpět