Obchod s drogami

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Průměrné kredity 1500
Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 4
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Ostatní informace Hodnota
Maximální počet vězňů 2
Zpět