Loupež na čerpací stanici

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Obvodní oddělení Policie 8
Min. základen Letecké služby PČR 1
Průměrné kredity 1250
Místo

Čerpací stanice

Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 4
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Ostatní informace Hodnota
Potřebný personál URNY 12
Maximální počet vězňů 3
Zpět