Střelba na policistu

Popis Hodnota
Průměrné kredity 4100
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Požadované Obvodní oddělení Policie 10
Min. základen Letecké služby PČR 1
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Popis Hodnota
Požadované policejní automobily 8
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Potřebná vozidla Kynologů PČR 2
Popis Hodnota
Potřebný personál URNY 6
Maximum pacientů 2
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 100
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Zpět