Domácí invaze

Popis Hodnota
Průměrné kredity 1250
Požadované Obvodní oddělení Policie 9
Min. základen Letecké služby PČR 1
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Popis Hodnota
Požadované policejní automobily 4
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Popis Hodnota
Potřebný personál URNY 4
Maximální počet vězňů 2
Zpět