Domácí invaze

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1250
Požadované Obvodní oddělení Policie 9
Min. základen Letecké služby PČR 1
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 4
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Ostatní informace Hodnota
Je potřeba speciální vzdělání URNA (ve vozidlech URNA). 4
Maximální počet vězňů 2
Zpět