Pokus o vraždu

Popis Hodnota
Průměrné kredity 1000
Požadované Obvodní oddělení Policie 9
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Popis Hodnota
Požadované policejní automobily 6
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Popis Hodnota
Potřebný personál URNY 6
Maximální počet vězňů 1
Maximum pacientů 1
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Zpět