Loupež v muzeu

Popis Hodnota
Průměrné kredity 1000
Požadované Obvodní oddělení Policie 9
Místo

Muzeum

Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Popis Hodnota
Požadované policejní automobily 4
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Popis Hodnota
Potřebný personál URNY 6
Maximální počet vězňů 3
Zpět