Loupež v muzeu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1000
Požadované Obvodní oddělení Policie 9
Bodu zájmu

Muzeum

Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 4
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Ostatní informace Hodnota
Je potřeba speciální vzdělání URNA (ve vozidlech URNA). 6
Maximální počet vězňů 3
Zpět