Požár v kancelářské budově

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované požární stanice 15
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Průměrné kredity 8500
Bodu zájmu

Kancelářská budova

Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 4
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 80000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované automobilové žebříky 4
Požadované TA 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované policejní automobily 3
Požadované kombinované hasící automobily 1
Min. Kapacita čerpadla 1000
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Voda do čerpadla 20000
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Varianty misí Požár v kancelářské budově
Zpět