Nouzové přistání vrtulníku

Popis Hodnota
Průměrné kredity 3700
Požadované požární stanice 4
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované TA 1
Požadované policejní automobily 1
Popis Hodnota
Maximum pacientů 2
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Zpět