Únik kyseliny dusičné

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3400
Požadované požární stanice 9
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 12000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět