Únik kyseliny dusičné

Popis Hodnota
Průměrné kredity 3400
Požadované požární stanice 9
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované policejní automobily 1
Popis Hodnota
Zpět