Střední požár v hotelu

Odměna a předpoklady Hodnota
Bodu zájmu

Hotel

Průměrné kredity 5000
Požadované požární stanice 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 8
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 35000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 6
Požadované velitelské automobily 1
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 50
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 10
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 10
Rozšiřitelné mise Velký požár v hotelu
Zpět