Požár doškové střechy

Popis Hodnota
Průměrné kredity 8000
Požadované požární stanice 13
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované velitelské automobily 4
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované TA 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Popis Hodnota
Maximum pacientů 2
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 60
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 10
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Zpět