Požár vlakové soupravy

Popis Hodnota
Místo

Železniční přejezd

Požadované požární stanice 13
Průměrné kredity 3000
Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 3
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované protiplynové automobily 1
Popis Hodnota
Zpět