Požár více vozidel v tunelu

Popis Hodnota
Průměrné kredity 5000
Požadované požární stanice 8
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Místo

Tunel

Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 6
Požadované velitelské automobily 1
Požadované TA 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba KHA 40
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 50
Požadované Mobilní operační střediska 1
Popis Hodnota
Maximum pacientů 8
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 60
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 40
Zpět