Požár v rychlém občerstvení

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1850
Požadované požární stanice 6
Bodu zájmu

Rychlé občerstvení

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 30000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 5
Požadované velitelské automobily 1
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované protiplynové automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět