Únik neznámé kapaliny

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 4300
Požadované požární stanice 11
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 12000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované TA 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované policejní automobily 3
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět