Epileptický záchvat

Popis Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Vytvořeno Výjezdové stanoviště ZZS
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Maximum pacientů 1
Minimální počet pacientů 1
Nemocniční oddělení Neurologie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 90
Zpět