Požár truhlárny

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 4200 x2
Požadované požární stanice 10
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Bodu zájmu

Truhlárna

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 70000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 2
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované policejní automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 3
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 25
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Zpět