Nahlášena výbušnina ve škole

Popis Hodnota
Průměrné kredity 3700
Požadované požární stanice 6
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Potřebné Pyrotechnické služby PČR 1
Místo

Škola

Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Popis Hodnota
Požadované policejní automobily 4
Potřebná Vozidla pyrotechniků PČR 1
Požadované cisternové automobilové stříkačky 2
Požadované velitelské automobily 1
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Popis Hodnota
Zpět