Nahlášena výbušnina v nákupním centru

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3600
Požadované požární stanice 6
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Potřebné Pyrotechnické služby PČR 1
Bodu zájmu

Nákupní centrum

Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 4
Potřebná Vozidla pyrotechniků PČR 1
Požadované cisternové automobilové stříkačky 2
Požadované velitelské automobily 1
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět