Požár muničního skladu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 17000
Požadované požární stanice 15
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 7
Potřebné Pyrotechnické služby PČR 1
Místo

Muniční sklad

Vytvořeno Požární stanice
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 4
Potřebná Vozidla pyrotechniků PČR 1
Požadované cisternové automobilové stříkačky 20
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované TA 1
Požadované protiplynové automobily 2
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované velitelské automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 15
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 50
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Zpět