Útok aktivního střelce

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 9000 x2
Požadované Obvodní oddělení Policie 10
Požadované požární stanice 5
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Min. základen Letecké služby PČR 1
Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 12
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Potřebná vozidla Kynologů PČR 3
Je potřeba speciální vzdělání URNA (ve vozidlech URNA). 18
Požadované cisternové automobilové stříkačky 2
Požadované velitelské automobily 1
Požadované automobilové žebříky 1
Ostatní informace Hodnota
Maximální počet vězňů 1
Maximum pacientů 15
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 80
Zpět