Útok aktivního střelce

Popis Hodnota
Průměrné kredity 9000
Požadované Obvodní oddělení Policie 10
Požadované požární stanice 5
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Min. základen Letecké služby PČR 1
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Popis Hodnota
Požadované policejní automobily 12
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Potřebná vozidla Kynologů PČR 3
Požadované cisternové automobilové stříkačky 2
Požadované velitelské automobily 1
Požadované automobilové žebříky 1
Popis Hodnota
Potřebný personál URNY 18
Maximální počet vězňů 1
Maximum pacientů 15
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 80
Zpět