Vážná dopravní nehoda

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3600
Požadované požární stanice 7
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 4
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované CAS nebo Rychlých zásahových automobilů 3
Požadované velitelské automobily 1
Požadované policejní automobily 2
Potřebná Vozidla vyšetřovatelů DN 1
Vozidla vyšetřovatelů DN jsou vyžadovány pouze pokud jsou k dispozici Ano
Požadované VYA nebo AJ 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 8
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 70
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 25
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 80
Varianty misí Vážná dopravní nehoda
Zpět