Požár skladu uhlí

Popis Hodnota
Průměrné kredity 4100
Požadované požární stanice 10
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Místo

Sklad uhlí

Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 50
Požadované policejní automobily 1
Popis Hodnota
Zpět