Požár čerpací stanice

Popis Hodnota
Průměrné kredity 10000
Požadované požární stanice 15
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Požadované Obvodní oddělení Policie 4
Místo

Čerpací stanice

Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované TA 1
Požadované kombinované hasící automobily 2
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 50
Požadované policejní automobily 4
Popis Hodnota
Maximum pacientů 2
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 15
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Zpět