Požár domu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3500
Požadované požární stanice 8
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 35000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 6
Požadované velitelské automobily 1
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 60
Zpět