Poranění elektrickým proudem

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Vytvořeno Výjezdové stanoviště ZZS
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 1
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 80
Zpět