Dopravní nehoda

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1000
Požadované požární stanice 3
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná Vozidla vyšetřovatelů DN 1
Vozidla vyšetřovatelů DN jsou vyžadovány pouze pokud jsou k dispozici Ano
Požadované cisternové automobilové stříkačky 1
Ostatní informace Hodnota
RZA může nahradit CAS v této misi Ano
Maximum pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 50
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Varianty misí Dopravní nehoda
Zpět