Neohlášená demonstrace

Popis Hodnota
Průměrné kredity 5500
Požadované Obvodní oddělení Policie 15
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 6
Min. základen Letecké služby PČR 1
Místo

Náměstí

Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Popis Hodnota
Požadované policejní automobily 10
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Potřebná vozidla Kynologů PČR 2
Popis Hodnota
Potřebný personál URNY 16
Maximální počet vězňů 15
Maximum pacientů 10
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Zpět