Nehoda potápěče

Popis Hodnota
Průměrné kredity 2000
Požadovaná rozšíření vodní záchranné služby 1
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Místo

Řeka

Vytvořeno Požární stanice
S rozšířením Rozšíření vodní záchranné služby
Popis Hodnota
Požadován Přívěs se člunem 1
Požadován Potápěčský automobil 1
Popis Hodnota
Maximum pacientů 1
Minimální počet pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 100
Zpět