Nehoda potápěče

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 2000
Požadovaná rozšíření vodní záchranné služby 1
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Bodu zájmu

Řeka

Typ mise Mise vodní záchranné služby (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadován Přívěs se člunem 1
Požadován Potápěčský automobil 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Minimální počet pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 100
Zpět