Malý požár v supermarketu

Popis Hodnota
Průměrné kredity 1500
Požadované požární stanice 5
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Místo

Supermarket (malý)

Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Popis Hodnota
Maximum pacientů 2
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 10
Zpět