Osoba ve vodě

Odměna a předpoklady Hodnota
Bodu zájmu

Rybník

Průměrné kredity 1500
Požadavky pro stanici vodní záchranné služby 1
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Typ mise Vodní záchranné mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadován Přívěs se člunem 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 50
Zpět