Únik nafty z cisterny

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5300 x2
Požadované požární stanice 13
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované TA 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované policejní automobily 3
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 2
Ostatní informace Hodnota
Zpět