Pád osoby z výšky

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 800
Požadované požární stanice 1
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Vytvořeno Výjezdové stanoviště ZZS
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 1
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 90
Zpět