Velký požár železniční stanice

Popis Hodnota
Místo

Železniční stanice (regionální a dálková doprava)

Průměrné kredity 10000
Požadované požární stanice 15
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 13
Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované TA 3
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované policejní automobily 8
Popis Hodnota
Maximum pacientů 20
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Zpět