Velký požár železniční stanice

Odměna a předpoklady Hodnota
Bodu zájmu

Železniční stanice (regionální a dálková doprava)

Průměrné kredity 10000
Požadované požární stanice 15
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 13
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 70000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované TA 3
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované policejní automobily 8
Požadován inspektor provozu 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 20
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 10
Zpět