Střet osoby s vlakem

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1600
Požadované požární stanice 3
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Bodu zájmu

Železniční stanice (regionální doprava)
Železniční stanice (regionální a dálková doprava)
Křížení železnic

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 2
Požadované velitelské automobily 1
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 100
Zpět