Opařený novorozenec

Popis Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Vytvořeno Výjezdové stanoviště ZZS
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 90
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 90
Zpět