Předávkování léky

Popis Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Vytvořeno Výjezdové stanoviště ZZS
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Zpět