Požár ve škole

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5000
Požadované požární stanice 4
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Bodu zájmu

Škola

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 20000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované policejní automobily 2
Požadován inspektor provozu 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba inspektor provozu 50
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 10
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 15
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 15
Zpět