Pád osoby pod metro

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 2500 x2
Požadované požární stanice 3
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Bodu zájmu

Stanice metra

Typ mise Mise záchranné služby
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 2
Požadované velitelské automobily 1
Požadované TA 1
Požadované policejní automobily 2
Požadován inspektor provozu 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba inspektor provozu 75
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 100
Zpět