Velký požár školy

Odměna a předpoklady Hodnota
Místo

Škola

Průměrné kredity 9500
Požadované požární stanice 14
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 10
Požadované Obvodní oddělení Policie 4
Vytvořeno Požární stanice
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované automobilové žebříky 2
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 50
Požadován inspektor provozu 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba inspektor provozu 80
Požadované policejní automobily 4
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 45
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 15
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 15
Zpět