Požár plnírny plynu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 9500
Požadované požární stanice 12
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Bodu zájmu

Plnírna plynu

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 90000
Potřebná pěna 4500
Požadované cisternové automobilové stříkačky 13
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 85
Požadované policejní automobily 4
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 5
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 15
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 15
Zpět