Požár elektrorozvodny

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 7500
Požadované požární stanice 8
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Vytvořeno Požární stanice
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované policejní automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 10
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 10
Zpět