Požár bioplynové stanice

Popis Hodnota
Průměrné kredity 10000
Požadované požární stanice 12
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Místo

Bioplynová stanice

Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 15
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 2
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 85
Požadované policejní automobily 4
Popis Hodnota
Maximum pacientů 5
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 15
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 15
Zpět