Požár na diskotéce

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5500 x2
Požadované požární stanice 8
Požadované Obvodní oddělení Policie 4
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 7
Bodu zájmu

Diskotéka

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 45000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 6
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované policejní automobily 3
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 15
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 10
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 25
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Zpět