Požár na staveništi

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3000
Požadované požární stanice 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Místo

Staveniště

Vytvořeno Požární stanice
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 7
Požadované automobilové žebříky 3
Požadované TA 3
Požadované velitelské automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 7
Minimální počet pacientů 3
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 70
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Zpět