Bankovní loupež

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 2500
Požadované Obvodní oddělení Policie 8
Místo

Banka

Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 5
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Ostatní informace Hodnota
Potřebný personál URNY 4
Maximální počet vězňů 2
Zpět