Podezření na zánět slepého střeva

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Vytvořeno Výjezdové stanoviště ZZS
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 65
Minimální počet pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný chirurg
Zpět